W związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na „Rozbudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Domu Ludowym w Bolesławicach”, w dniu 1 września br. została podpisana umowa na jego realizację z firmą „DARMARDariusz Stos z Bożejowic.

W ramach zadania planuje się budowę strefy rekreacyjno-wypoczynkowej, na której zamontowane zostaną takie urządzenia jak: zestaw street workout, trampoliny, wspinaczka, huśtawki oraz mała architektura: ławki, kosze, stojaki na rowery.

Koszt wykonania to kwota 433.575,00 zł. Zadanie zostało zgłoszone i może uzyskać dofinansowanie w wysokości ok. 60% ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. instrumentu RLKS (Rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Planowany termin zakończenia zadania to 1 grudnia 2021 r.

Męski uścisk dłoni Wójta Gminy Bolesławiec Andrzeja Dutkowskiego i właściciela firmy "DARMAR" Dariusza Stosa po podpisaniu umowyMęski uścisk dłoni Wójta Gminy Bolesławiec Andrzeja Dutkowskiego i właściciela firmy "DARMAR" Dariusza Stosa po podpisaniu umowy

Ewelina Bachmatiuk