To już druga edycja projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Nasze Łaziska. Działania w dużej mierze skupiają się na integracji lokalnej społeczności oraz na propagowaniu idei zdrowego stylu życia. Realizacja celów projektowych następuje poprzez organizację spotkań rekreacyjno-edukacyjnych. Mieszkańcy Łazisk mają do dyspozycji zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, wraz z instruktażem Nording Walking, pogadanki z dietetykiem, lekcje plenerowe z przewodnikiem leśnym, warsztaty kulinarne oraz wspólne wyprawy w teren. Grupa uczestników projektu jest otwarta dla wszystkich mieszkańców Łazisk. Podczas spotkań, oprócz oczywistego aspektu prozdrowotnego, silnie wyczuwalna jest pozytywna energia
i wzajemne wsparcie. 

Działania finansowane są ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2021” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacja Wrzosowa Kraina. 

Katarzyna Rzepka