W lipcu br. został ogłoszony przetarg na zadanie związane z budową drogi gminnej w miejscowości Kruszyn przy ul. Wierzbowej, parkingu na wysokości kościoła parafialnego we wsi Żeliszów oraz remont dróg gminnych na terenie Gminy Bolesławiec

W postępowaniu przetargowym w pełnej procedurze ustawy prawo zamówień publicznych złożono dwie ważne oferty, z których najkorzystniejszą okazała się ta z najniższą ceną (1.311.801,15 zł), tj. zaproponowana przez firmę Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik z siedzibą w Kościelnikach Dolnych. 

Planowany okres realizacji zadań to trzy miesiące od dnia podpisania umowy, które nastąpiło 24 sierpnia. Należy przyjąć, że z końcem listopada tego roku wszyscy, nie tylko mieszkańcy Kruszyna, będą mogli korzystać z nowej drogi o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości około 550mb. Jest to odcinek ulicy Wierzbowej od skrzyżowania z ulicą Kasztanową do cmentarza komunalnego w Kruszynie. W podobnym terminie wybudowany zostanie również nowy parking o nawierzchni bitumicznej na wysokości kościoła parafialnego we wsi Żeliszów, który zapewni miejsca postojowe dla ponad 40 pojazdów.

W ramach umowy Wykonawca przeprowadzi również niezbędne i konieczne prace remontowe na drogach gminnych, które nie zostały zrealizowane w ramach poprzedniego zamówienia. 

Renata Boluk

Podpisanie umowy