Gmina Bolesławiec poszukuje osoby do zatrudnienia, na umowę zlecenie, w charakterze opiekuna dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniku podczas:

 • drogi dzieci z domu do szkoły na trasie: Dobra – Mierzwin- Brzeźnik (szkoła), wyjazd autobusu z miejscowości Dobra - godz. 705 - przyjazd do szkoły 740, (wyjazd autobusu z Bolesławca godz. 655);
 • drogi dzieci ze szkoły do domu na trasie: Brzeźnik - Mierzwin - Dobra, wyjazd autobusu z przystanku Brzeźnik (szkoła) godzin. 1235
 1. Wymagania podstawowe:
  1. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne;
  2. wobec osoby nie toczy się postępowanie karne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
 2. Wymagania dodatkowe
  1. wysoka kultura osobista;
  2. umiejętność nawiązywania relacji z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 3. Zadania
  1. zapewnić bezpieczne wsiadanie do autobusu i bezpieczne wysiadanie z autobusu;
  2. dopilnować porządku podczas zajmowania miejsc siedzących przez dzieci;
  3. zwracać uwagę na zachowanie uczniów podczas jazdy autobusu (w przypadku niewłaściwego zachowania uczniów informować nauczycieli ZSP w Brzeźniku);
  4. Przestrzegać zasady wsiadania i wysiadania tylko na przystankach.
 4. Informacje dodatkowe
  1. Okres zatrudnienia od 01 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Zakładem Obsługi Szkół w Bolesławcu

Adres: Bolesławiec, ul. Teatralna 1 A, II piętro pokój 22
Tel. 533 385 717
E-mail: b.majecka@gminaboleslawiec.pl