Końcem lipca tego roku zakończone zostały roboty budowlane, związane z przebudową drogi publicznej (kategorii gminnej), łączącej drogę krajową nr 94 we wsi Kruszyn z drogą powiatową nr 2286D we wsi Kraśnik Górny.

W ramach przebudowanego odcinka drogi o długości 2580 mb wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 m. W poszerzonym pasie drogowym wybudowano dodatkowo ciąg pieszo-rowerowy, na którym dla poprawy bezpieczeństwa (wysoka skarpa) na długości ponad 500 mb zamontowano barieroporęczę. Istniejące oświetlenie drogowe w terenie zabudowanym tak w miejscowości Kruszyn jak i Kraśnik Górny zostało zmodernizowane (przełożone) i dodatkowo uzupełnione o 5 nowych punktów w standardzie opraw LED. Zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu wykonano pełne oznakowanie pionowe i poziome.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł ponad 3.600.000 zł. Zadanie zostało dofinansowane środkami zewnętrznymi z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.595.335,04 zł.

Renata Boluk