Kolumbarium to prostopadłościenna lub niekiedy kopulasta budowla cmentarna
składająca się z segmentów podzielonych na nisze na urny z prochami zmarłych. Taka forma pochówku po kremacji zyskuje coraz większe grono zwolenników i dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zdecydowaliśmy się na wykonanie takiej inwestycji.

W ramach rozpoczętego zadania powstaną dwa jednostronne kolumbaria, każde  z 21 niszami na urny z prochami zmarłych oraz zagospodarowany zostanie teren przy kolumbariach poprzez wykonanie chodników z kostki betonowej.

Wykonawcą robót jest firma ARSENA Usługi Pogrzebowe z siedzibą w Bolesławcu. Umowa podpisana została na początku czerwca bieżącego roku i rozpoczęły się prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec września bieżącego roku. Zadanie opiewa na kwotę 145 000,00 złotych.

Obecnie wytyczone zostały chodniki, wykonano fundament pod kolumbaria i zamontowano segmenty z niszami na urny. Mamy nadzieję, że zadanie zostanie zrealizowane terminowo i będziemy mogli oddać obiekt do użytkowania jeszcze w tym roku.

Dodatkowo wykonane zostaną także prace remontowe na tymże cmentarzu.

Wykonawcą tych robót jest firma ARSENA Usługi Pogrzebowe. Umowa na prace remontowe podpisana została w lipcu i roboty budowlane ruszają pełną parą. Zadanie zakończy się w październiku bieżącego roku a jego koszt wynosi 159 000,00 złotych. Wykonane zostanie nowe ogrodzenie od strony frontowej wraz z wymianą bramy wjazdowej i furtki, powstanie obudowane miejsce na pojemniki na odpady oraz boks na bioodpady wraz z chodnikiem jako dojściem do boksów.

Mamy nadzieję, że wszystkie roboty wykonane zostaną sprawnie i w terminie.

Dwa kolumbaria w trakcie budowy na terenie cmentarza w Kruszynie

Anna Piaseczna