Plakat zachęcający do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 z elementami graficznymi i zdjęciem Wójta Andrzeja Dutkowskiego

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Bolesławiec!

Od 1 kwietnia br. na terenie całej Polski realizowane jest najważniejsze obowiązkowe badanie statystyczne – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jest on przeprowadzany raz na 10 lat. Spis Powszechny to czas, kiedy państwo a pośrednio Główny Urząd Statystyczny, zadając nam kilka pytań, starają się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, Spis Powszechny jest jedynym źródłem danych. Na podstawie zebranych w spisie danych Gmina będzie mogła np. podejmować decyzje odnośnie kształtowania polityki lokalnej, co przekłada się w efekcie na życie mieszkańców naszej gminy.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest prowadzony przede wszystkim metodą samospisu internetowego. Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia br. na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl.

W sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub udać się do Urzędu Gminy, gdzie pracownik biura spisowego pomoże wypełnić formularz na przygotowanym stanowisku komputerowym.

Z mieszkańcami mogą też kontaktować się telefonicznie z numeru 22 828 88 88 rachmistrzowie spisowi.

Co ważne! Jeżeli nie spisałeś się przez Internet nie możesz już odmówić udzielenia odpowiedzi rachmistrzowi na pytania spisowe, gdy się Tobą skontaktuje, a odmawiając narażasz się na karę grzywny.

Więcej informacji na temat spisu powszechnego można znaleźć na stronie http://spis.gov.pl

Serdecznie dziękujemy za udział w spisie, za przychylność, wsparcie i pomoc w realizacji tego ważnego badania.

Ja już się spisałem !

Teraz Państwa kolej

wystarczy wejść na spis.gov.pl 

i spisać się już dziś.

 

Andrzej Dutkowski

Wójt Gminy Bolesławiec

Plakat zachęcający do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Plakat zachęcający do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021