Gmina Bolesławiec poszukuje osoby do zatrudnienia, na umowę zlecenie, w charakterze opiekuna dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żeliszowie podczas drogi dzieci z domu do szkoły na trasie: Stare Jaroszowice - Żeliszów (szkoła) - wyjazd autobusu z przystanku Stare Jaroszowice o godz. 7:10, przyjazd do szkoły o godz. 7:30 (wyjazd autobusu z Bolesławca - godz. 7:00)

1. Wymagania podstawowe:

  1. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne;
  2. wobec osoby nie toczy się postępowanie karne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

2. Wymagania dodatkowe

  1. wysoka kultura osobista;
  2. umiejętność nawiązywania relacji z dziećmi w wieku przedszkolnym.

3. Zadania

  1. zapewnić bezpieczne wsiadanie do autobusu i bezpieczne wysiadanie z autobusu;
  2. dopilnować porządku podczas zajmowania miejsc siedzących przez dzieci;
  3. zwracać uwagę na zachowanie uczniów podczas jazdy autobusu (w przypadku niewłaściwego zachowania uczniów informować nauczycieli ZSP w Żeliszowie);
  4. Przestrzegać zasady wsiadania i wysiadania tylko na przystankach.

4. Informacje dodatkowe

  1. okres zatrudnienia od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Zakładem  Obsługi Szkół w Bolesławcu

Adres: Bolesławiec, ul. Teatralna 1 A, II piętro pokój 22

Tel. 533 385 717, e-mail: b.majecka@gminaboleslawiec.pl