Zbliża się czas intensywnych prac rolnych. Żniwa wieńczą codzienny trud rolnika, wymagają wytężonej pracy, od rana do późnego wieczora, często w zmieniających się warunkach atmosferycznych i używania maszyn rolniczych o skomplikowanej konstrukcji.

Mając na uwadze zagrożenia i niebezpieczeństwa jakie dotykają rolników podczas prac rolniczych zwracamy się o zachowanie rozwagi i wymogów bezpiecznej pracy.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac żniwnych oraz o stosowanie zasad bezpieczeństwa i rozsądku. Przypominamy o korzystaniu tylko z maszyn i narzędzi w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym; o zakładaniu osłon na ruchome elementy maszyn, zwłaszcza na wały napędowe. W celu uniknięcia pochwycenia przez wirujące i obracające się części maszyn prace należy wykonywać w przylegających do ciała ubraniach, bez luźnych elementów a także w butach chroniących przed poślizgiem. Nie należy przewozić osób na załadowanych przyczepach, na pomostach oraz na dyszlach i błotnikach maszyn. Przed rozpoczęciem naprawy, czyszczenia i konserwacji maszyn należy wyłączyć napęd oraz silnik ciągnika. Podczas włączania się do ruchu po drogach publicznych należy być bardzo uważnym. Należy pamiętać także, że w czasie żniw dzieci mają wakacje. Najmłodsi często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw związanych z zabawą w gospodarstwie. Nadal co roku wiele dzieci ulega ciężkim wypadkom na terenie gospodarstwa lub podczas prac polowych. Najczęściej dzieci wpadają do źle zabezpieczonych szamb, zbiorników na gnojownicę lub spadają z poddaszy. Zbyt często wpadają pod koła ciągnika lub przyczepy na skutek braku ostrożności rodzica przy manewrowaniu. Nie należy zabierać dzieci ze sobą na pole.  Jeżeli dziecko pomaga w pracy należy zadbać by nie odbywało się to kosztem jego czasu przeznaczonego na wypoczynek lub zabawę. Należy zapewnić im odpowiednią opiekę i zorganizować bezpieczne miejsce zabawy, z dala od pracujących maszyn rolniczych. Najlepiej odgrodzić w gospodarstwie część mieszkalną od produkcyjnej. Dzieciom nie należy powierzać prac, które mogą być dla nich zbyt ciężkie, szkodliwe lub niebezpieczne. Wakacje to dla dzieci czas odpoczynku i zabawy.

Pracując rozważnie, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy chronicie Państwo nie tylko swoje życie i zdrowie, ale uczycie tych zasad własne dzieci. One Was uważnie obserwują i naśladują.

Anna Krystyniak