27 listopada odbyła się pierwsza inauguracyjna Sesja Rady Gminy Bolesławiec VII Kadencji. W czasie jej trwania ślubowanie złożyli nowo wybrani radni, którzy spośród siebie wybrali Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy. Złożył je także Wójt – Andrzej Dutkowski.

Tradycyjnie I Sesję otworzył Radny-Senior – Ryszard Kaprawy, który przyjął od Radnych ślubowanie.

- 16 listopada 2014 roku przejdzie do historii jako dzień siódmych w powojennej Polsce wolnych, demokratycznych i niezależnych wyborów samorządowych. W tym dniu społeczeństwo Gminy Bolesławiec powierzyło sprawowanie mandatu radnego 15 swoim przedstawicielom – mówił Ryszard Kaprawy.

Słowem „Ślubuję” radni złożyli ślubowanie po uprzednim odczytaniu tekstu roty „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Nad sprawnym przebiegiem tej części sesji czuwała także najmłodsza wiekiem radna – Agnieszka Miszkiewicz.

Po uchwaleniu porządku obrad I Sesji przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszonym kandydatem został Bogusław Uziej. Po ogłoszeniu wyników (jednogłośny wybór za) przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej – Anettę Kamińską, Bogusław Uziej zajął miejsce w prezydium Rady i przystąpił do dalszego przeprowadzenia obrad Sesji.

Następnie wybrani zostali Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bolesławiec. W tym przypadku wybór również dokonany został jednogłośnie, a funkcję tą sprawują w tej kadencji Grażyna Łucka i Michał Gajewski.

Później w głosowaniu jawnym wybrano Przewodniczących Komisji Stałych. I tak funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawuje Ryszard Kaprawy, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Henryk Borucki, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – Andrzej Chudzik oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – Andrzej Szwedo.

Po ustaleniu składów osobowych wyżej wymienionych Komisji Zofia Kojder – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławcu wręczyła Wójtowi Gminy – Andrzejowi Dutkowskiemu zaświadczenie o wyborze na wójta. Po złożeniu stosownego ślubowania Wójt zabrał głos i powiedział, że liczy na owocną i pomyślną współpracę wszystkich radnych.

- Jestem przekonany, że naszą wspólną pracą sprawimy, że za cztery lata, gdy VII Kadencja przechodzić będzie do historii, będziemy mogli przyznać, że nasza mała ojczyzna wciąż się rozwijała i zmieniała dla naszych mieszkańców – mówił Andrzej Dutkowski. – Obecnie wszyscy tworzymy jedną gminną rodzinę, której zadaniem jest dbanie o wspólne dobro.

Karolina Wieczorek

 

 

sesja.jpeg