W lutym br. został ogłoszony pierwszy przetarg na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku OSP we wsi Brzeźnik”. W pierwszym postępowaniu przetargowym zostały złożone dwie oferty, jednak ich wartości mocno przewyższały kwotę, jaką mieliśmy przeznaczoną na dane zadanie. W związku z tym ogłoszono kolejny przetarg, który również nie dał rozstrzygnięcia. Dopiero w trzecim postępowaniu udało się wyłonić Wykonawcę.

Na ogłoszony w kwietniu przetarg wpłynęły trzy oferty i jako najkorzystniejszą spełniającą wszystkie warunki wybrano ofertę złożoną przez Zakład Ogólnobudowlany „Rogalski” Artur Rogalski z siedzibą w Bolesławcu. Wykonawca zadeklarował wykonanie zadania za kwotę 1.498.140 zł i udzielił 60 miesięcy gwarancji.

Umowa na to zadanie została podpisana 20 maja a plac budowy został już przekazany i rozpoczęły się roboty budowlane.

W ramach zadania zostanie rozbudowany istniejący budynek na potrzeby działającej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W nowej części powstanie garaż dla samochodu ratowniczo-gaśniczego, szatnie dla pracowników, pomieszczenia sanitarne, sala konferencyjna. Obiekt zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony zostanie w instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, wentylację. Do budynku doprowadzone zostanie przyłącze wody i kanalizacji. Przed budynkiem powstanie nowy plac asfaltowy.

Przewidywana data zakończenia zadania to 20 listopada. Miejmy nadzieję, że prace odbiorowe pójdą sprawnie i strażacy będą mogli korzystać z nowego obiektu jeszcze w tym roku.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DOFINANSOWANIE 400.000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1.510.440 zł 

Anna Piaseczna

Ruszyła budowa budynku OSP w Brzeźniku