Podczas szkolenia poruszone zostaną m. in. takie tematy jak warunki prowadzenia uproszczonej ewidencji, podatki w KGW, kasa fiskalna, dokumentowanie sprzedaży, podleganie opodatkowaniu a płacenie podatku, koszty podatkowe, zwolnienia z podatku, darowizny dla KGW, prowadzenie uproszczonej ewidencji kosztów i przychodów, dokumenty księgowe, wypełnianie CIT i załączników. 

Szkolenie składać się będzie z pięciu trzygodzinnych spotkań w określony dzień tygodnia dla każdej z trzech planowanych grup (tj. we wtorki, środy lub czwartki) w godzinach popołudniowych, począwszy od 6 lipca do 5 sierpnia. 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesłać do właściwego miejscowo biura powiatowego. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy (DOCXFormularz zgłoszeniowy - szkolenie KGW.docx (14,70KB)) można przesyłać również na adres 

Zgłoszeń można dokonywać również drogą telefoniczną, kontaktując się z Biurem Powiatowym ARiMR w terminie do 05.07.2021 r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ dla KGW

Zajęcia będą odbywać się w 3 grupach, zgodnie z poniżej wskazanymi terminami. Godzina rozpoczęcia zajęć  jest stała - 17:30. Należy w zgłoszeniu wskazać  wybraną grupę.  

Dzień I – 3 godziny 

Ustawa o KGW, statut i cele statutowe, warunki prowadzenia uproszczonej ewidencji

Terminy: 1 grupa - 06.07.2021 r.(wtorek)

2 grupa - 07.07.2021 r.(środa)

3 grupa - 08.07.2021 r.(czwartek)

Dzień II – 3 godziny 

Podatki w KGW, kasa fiskalna, dokumentowanie sprzedaży, podatek dochodowy od osób prawnych, podleganie opodatkowaniu a płacenie podatku, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu i koszty niestanowiące uzyskania przychodu, zwolnienia z podatku, darowizna dla KGW

Terminy: 1 grupa - 13.07.2021 r. (wtorek)

2 grupa - 14.07.2021 r.(środa)

3 grupa - 15.07.2021 r.(czwartek)

Dzień III – 3 godziny 

Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

Terminy: 1 grupa - 20.07.2021 r. (wtorek)

2 grupa - 21.07.2021 r.(środa)

3 grupa - 22.07.2021 r.(czwartek)

Dzień IV – 3 godziny 

Dokumenty księgowe, księgowanie dokumentów w ZPiK oraz ZPK

Terminy: 1 grupa - 27.07.2021 r. (wtorek)

2 grupa - 28.07.2021 r.(środa)

3 grupa - 29.07.2021 r.(czwartek)

Dzień V – 3 godziny 

Wypełnianie CIT oraz załączników

Terminy: 1 grupa - 03.08.2021 r. (wtorek)

2 grupa - 04.08.2021 r.(środa)

3 grupa - 05.08.2021 r.(czwartek)