16 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego pięciolatków i sześciolatków oraz pożegnanie Pani wychowawczyni - Krystyny Bachusz, która przez długie 41 lat pracy prowadziła zajęcia, wspólne zabawy, podróżowała po porach roku, aż nadszedł czas wakacji i pożegnania.

W uroczystości zakończenia roku udział wzięła Pani Elżbieta Gniado – wychowawczyni grupy trzylatków i czterolatków oraz Rodzice dzieci z zachowaniem reżimu sanitarnego. Tradycją naszej placówki jest uroczyste zakończenie przedszkola występami starszaków, wspólną kawą, ciastkiem i pamiątkowymi zdjęciami. Po występach artystycznych wszystkie dzieci otrzymały dyplomy, pamiątkowe książki z dedykacją oraz nagrody – niespodzianki. 

Kolejnym etapem uroczystości były podziękowania dla Rodziców, którzy byli zaangażowani w bezinteresownych działaniach na rzecz placówki i w podziękowaniu otrzymali dyplomy pamiątkowe. Na zakończenie uroczystości zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie. Kolejni absolwenci naszego przedszkola opuszczą nas, by po wakacjach rozpocząć naukę w klasie pierwszej. Pamiętajcie o nas, o swoim przedszkolu.

Elżbieta Gniado i Krystyna Bachusz