Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje o naborze kandydatów na szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, które ma na celu pozyskanie osób i rodzin do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.

Najkorzystniejszym środowiskiem dla rozwoju dziecka jest dobrze funkcjonująca rodzina własna. Harmonijny rozwój człowieka w dużej mierze uzależniony jest od zaspakajanych potrzeb oraz środowiska rodzinnego w jakim on wzrasta. Jednak gdy rodzina własna, mimo wszelkich  zastosowanych wobec niej form pomocy nie zapewnia dziecku prawidłowej opieki i wychowania, należy mu zapewnić zastępczą opiekę opartą
na modelu wychowania rodzinnego.

Kierując się dobrem dzieci publikujemy ogłoszenie i broszurę informacyjną.

Do pobrania: 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu / Beata Bielecka-Skóra

Mała dziewczynka tuląca misia - zdjęcie obrazujące plakat o poszukiwaniu rodziców zastępczych

Jedna ze stron trzyczęściowej broszury informacyjnej

Jedna ze stron trzyczęściowej broszury informacyjnej