W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich i Alzheimer Polska serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”, która ma na celu zwiększenie wiedzy o chorobach otępiennych, w tym o chorobie Alzheimera, a także o potrzebach osób żyjących z chorobą otępienną i ich opiekunów rodzinnych.

Przesyłam także materiały promocyjne: broszurkę, ulotkę oraz logo do wykorzystania w kampanii w dowolny sposób. Materiały dostępne są również na stronie: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-alzheimer-rozumiem-wspieram  

 

BRPO / Ewa Tułodziecka-Czapska

LOGO_Alzheimer.png