Zjawisko/Stopieñ zagrożenia: Silna mgła
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważne: od godz. 20:00 dnia 13.11.2014 do godz. 09:00 dnia 14.11.2014
Przebieg: Na znacznym obszarze prognozuje się wystąpienie mgły ograniczającej widzialność od 50 m do 200 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak