Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z 12 maja 2021 r. informujemy, że w dniu 20 maja 2021 r. w godzinach 8.00-11.00 na terenie powiatu bolesławieckiego zostaną przeprowadzone ćwiczenie ostrzegania i alarmowania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. Elementami ćwiczeń będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W związku z powyższym mogą być uruchomione syreny alarmowe w czasie ćwiczeń.