Informujemy, że w dniu 6 maja 2021 r. ogłoszono nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Zakładzie Obsługi Szkół w Bolesławcu. Dokumenty aplikacyjne można składać w Gminnym Zakładzie Obsługi Szkół w Bolesławcu (budynek Urzędu Gminy, II piętro- pokój 22) do dnia 7 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje o ww. naborze zostały umieszczone w BIP Gminy Bolesławiec w zakładce Jednostki Organizacyjne- Gminny Zakład Obsługi Szkół – Nabory i konkursy na wolne stanowiska.

Link: http://bip.gminaboleslawiec.pl/4027/513/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-glowny-ksiegowy.html

Barbara Majecka