Urząd  Gminy Bolesławiec informuje, że w terminie od 10 maja do 10 czerwca 2021r. na terenie gminy Bolesławiec prowadzona będzie metodą spisu z natury inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest tj. płyt azbestowo-cementowych falistych, płaskich oraz płyt zgromadzonych na posesjach. Na ten cel Gmina Bolesławiec otrzymała dotację z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zadanie zrealizują pracownicy firmy EPH Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Krótkiej nr 6B/13, 58-420 Lubawka, posiadający odpowiednie upoważnienie Wójta Gminy Bolesławiec.

Prosimy Państwa o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, w tym zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację.

Jeśli chcecie Państwo osobiście zgłosić fakt posiadania azbestu lub macie wątpliwości, czy wyroby zawierające azbest na posesji zostały zinwentaryzowane, zachęcamy także do kontaktu z ww. firmą poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: azbest.boleslawiec@eph.pl.

UWAGA! W przyszłości o dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest będą mogli ubiegać się wyłącznie właściciele tych obiektów, które zostaną ujęte w aktualizowanej inwentaryzacji.

Za pomoc w przeprowadzeniu rzetelnej inwentaryzacji oraz zrozumienie dziękujemy.