Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bolesławcu uprzejmie zaprasza na szkolenie dla rolników w dniu 14 listopada 2014.o godz. 0900 w siedzibie Biura Powiatowego ARIMR w Bolesławcu ul. Komuny Paryskiej 38.

Ponieważ cały czas trwają prace zmierzające do doprecyzowania ostatecznego kształtu płatności bezpośrednich na lata 2015 – 2020 chciałbym zapoznać naszych beneficjentów z ich obecnym stanem. Przedstawiony oraz szczególowo omówiony zostanie projekt nowego Wniosku o przyznanie płatności.
Szereg pytań w trakcie poprzednich szkoleń pozwolił na ukierunkowanie zagadnień pod kątem tych najczęściej poruszanych przez rolników, z jednoczesnym uwzględnieniem w zaistniałych przypadkach stanowiska ARiMR. Zgłaszają się również beneficjenci, którzy nie uczestniczyli w poprzednich szkoleniach, a wyrażają chęć udziału w nich. Rośnie świadomość zachodzących zmian, wynikająca z kontaktów pomiędzy rolnikami, jak również z coraz szerszego zainteresowaniem mediów związanych z rolnictwem.
Brak wiedzy odnośnie nowych wymagań dotyczących płatności bezpośrednich może spowodować poważne konsekwencje gdyż pamiętać należy, że będą one musiały być wzięte pod uwagę przy składaniu wniosku wiosną 2015. Coroczne zainteresowanie rolników odnośnie wysokości kwot planowanych płatności w latach następnych musi być rozszerzone o świadomość warunków, których spełnienie będzie konieczne aby płatność otrzymać.

Mariusz Mikołajczyk