XXXVII Sesji Rady Gminy Bolesławiec, która odbyła się 5 listopada, rozpoczęła się nietypowo. W trakcie jej trwania uhonorowano bowiem dwa małżeństwa, które obchodziły jubileusz Złotych Godów Małżeńskich oraz parę, która świętowała Diamentowe Gody.

- Trwanie ponad pół wieku w harmonijnym pożyciu małżeńskim to piękny przykład stałości rodziny w życiu każdego człowieka – mówił Wójt Gminy Bolesławiec, Andrzej Dutkowski. – Mam nadzieję, że bogata skarbnica doświadczeń życiowych będzie pomocna dla przyszłych pokoleń.

Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy – Bogusławem Uziejem wręczyli jubilatom odznaczenia, listy gratulacyjne oraz kwiaty. Jubilatom w tym wzruszającym momencie towarzyszyły ich rodziny i bliscy.

Listy gratulacyjne, które otrzymali jubilaci, wystosował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski oraz Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski. W obu przypadkach podkreślono, iż każda z par pokazuje, że wspólne życie rodzinne jest powodem do dumy i radości oraz wzorem i przykładem. Medale Prezydenta RP są odznaczeniem szczególnym oraz symbolicznym wyrazem uznania dla życia rodzinnego, dla siły promieniującej z trwałego związku małżeńskiego, a także wyrazem wdzięczności za ofiarny codzienny trud, za wspieranie się wzajemne w niezłomnej realizacji przysięgi małżeńskiej, za odpowiedzialność i poświęcenie w budowaniu i umacnianiu rodziny oraz złożył Jubilatom najlepsze życzenia zdrowia, rodzinnego szczęścia i wielu lat wspólnego pożycia.

Barbara Sitna – pracownik Urzędu Gminy Bolesławiec – przedstawiła pokrótce biografie par małżeńskich. Pierwszą z par jest Ludwika i Franciszek Mucha, którzy od 60 lat tworzą udany związek. Państwo Mucha urodzili się na początku lat 30-tych. Miejscem urodzenia pani Ludwiki są Janowice koło Tarnopola na Kresach Wschodnich, a pana Franciszka – Dąbrówka Wisłocka koło Mielca w woj. rzeszowskim, obecnie podkarpackim. Mężczyzna w 1949 r. przyjechał do Żeliszowa i poznał swoją przyszłą żonę. W październiku 1954 r. państwo Ludwika i Franciszek zawarli związek małżeński, z którego urodziło się dwoje dzieci córka Maria i syn Stanisław. Jubilaci doczekali się trzech wnuczek oraz spodziewają się w prawnuczki. Obecnie jubilaci są mieszkańcami Kruszyna.

Natomiast 50-lecie pożycia małżeńskiego przypada w tym roku Michalinie i Kazimierzowi Grabowskim oraz Elżbiecie i Stanisławowi Horodeckim. Pierwsza z par poznała się na zabawie tanecznej w Kraśniku Dolnym. Po ślubie cywilnym, który odbył się w maju 1964 r., małżonkowie zamieszkali w Lipianach, a następnie w Kraśniku Dolnym i Golnicach, gdzie mieszkają do dziś. Jubilaci mają troje dzieci – dwóch synów i córkę oraz doczekali się sześciu wnucząt.

Druga para pochodzi z kresów wschodnich – pani Elżbieta urodziła się w połowie lat 40-tych w miejscowości Buczacz, a pan Stanisław na początku lat 40-tych w miejscowości Kluwińce. Po II wojnie światowej przybyli do Polski wraz z rodzicami, jako repatrianci znali się od dziecka, gdyż zamieszkali w sąsiadujących ze sobą miejscowościach – pani Elżbieta w Rakowicach, a pan Stanisław w Bożejowicach. Ślub cywilny zawarli w kwietniu 1964 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bolesławcu. Jubilaci są rodzicami dwóch córek oraz doczekali się trzech wnuków. Mieszkają przez cały czas w Rakowicach.

Sesja, która była ostatnią Sesją VI kadencji Rady Gminy Bolesławiec, była także okazją do podziękowania obecnym radnym za ich czteroletnią pracę na rzecz rozwoju lokalnej społeczności oraz zaangażowanie w działania Rady. Podobne podziękowania otrzymał także Wójt Gminy Bolesławiec z rąk Przewodniczącego Rady.

Karolina Wieczorek