Pomimo trudnej sytuacji działamy, realizując zadania w inwestycjach kubaturowych.

W dalszym ciągu trwają prace budowlane przy budowie Domu Ludowego we wsi Mierzwin. Roboty budowlane idą pełną parą. Wykonano roboty murowe w zakresie wznoszenia ścian zewnętrznych, ścianek działowych, wykonano wieńce żelbetowe i obecnie trwają prace związane z montażem wiązarów dachowych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec września bieżącego roku. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, na koniec roku mieszkańcy będą mogli się cieszyć z nowego obiektu i w pełni z niego korzystać.

Gmina Bolesławiec planuje w kolejnych latach zrealizować zadanie polegające na budowie budynku wielofunkcyjnego we wsi Kruszyn. W ramach zadania na działce nr 180, zabudowanej trzema budynkami parterowymi: budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS), budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (GOKiS), budynek komisariatu policji, powstanie wielofunkcyjny obiekt o powierzchni ponad 2000 m2. Budynek będzie posiadał pomieszczenia techniczne (takie jak garaże na sprzęt gminny, magazynki techniczne na sprzęt sportowy, sprzęt festynowy itp.), pomieszczenia dla działalności artystycznej (takie jak pracownie muzyczne, plastyczne, sala prób i ćwiczeń dla gminnych zespołów muzycznych), pomieszczenia biurowe. Cały obiekt będzie posiadał pełen węzeł sanitarny wraz z zapleczem socjalnym. Budynek wyposażony zostanie we wszystkie media wraz z ogrzewaniem gazowym. W związku z powyższym już na początku stycznia br. ogłosiliśmy nabór na składanie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na w/w zadanie. Na pierwsze zapytanie o cenę nie została złożona ani jedna oferta. Drugie zapytanie o cenę ogłoszono pod koniec stycznia br., a efekt przeszedł nasze oczekiwania, ponieważ wpłynęło aż 24 oferty. Oferenci zadeklarowali wykonanie dokumentacji projektowej w przedziale cenowym od 52.500 zł do 177.120 zł. Po wnikliwej analizie i ocenie ofert wybrana została najkorzystniejsza oferta z ceną 59.040 zł, którą zaoferowało Biuro Projektowe pn. MATT Project Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Umowa na wykonanie prac projektowych została podpisana w dniu 12 marca tego roku i projektant przystąpił do prac projektowych. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę to koniec grudnia bieżącego roku.

Pod koniec lutego ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Rozbudowa budynku OSP we wsi Brzeźnik”. W planowanym terminie składania ofert, tj. 9 marca br. wpłynęły dwie oferty. Obydwie oferty przewyższały kwotę 1.300.000 zł, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie. W związku z tym postępowanie zostało unieważnione i w dniu 17 marca br. zostało ogłoszone ponownie. Planowany termin na składanie i otwarcie ofert to 1 kwietnia bieżącego roku. Mamy nadzieję, że drugie postępowanie zakończy się pozytywnie i będziemy mogli podpisać umowę z Wykonawcą i rozpocząć wykonywanie prac budowlanych, które planujemy zakończyć w tym roku.

Anna Piaseczna