Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Bolesławcu zaprasza rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS do wzięcia udziału w internetowym konkursie pod hasłem „Rola rolnika, by upadku unikał”. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 01.04.2021r.  –  16.04.2021r.

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu w gospodarstwie rolnym listy kontrolnej, dzięki której można zidentyfikować zagrożenia wypadkowe. Na podstawie listy rolnik oceni gospodarstwo rolne pod kątem zagrożeń przyczyniających się do zaistnienia wypadków z grupy „upadek osób”.                    

Listy kontrolne są dostępne na stronie internetowej KRUS pod linkiem: www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/kampanie-prewencyjne-krus-w-2020-roku.pl oraz w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Bolesławcu. Wypełnioną i podpisana listę kontrolną należy przesłać lub osobiście dostarczyć do Placówki Terenowej KRUS w Bolesławcu (adres: KRUS, ul. Bankowa 6e, 59-700 Bolesławiec) wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 Laureatami konkursu zostaną osoby, które przedstawią swoje gospodarstwo z jak najmniejszą liczbą zagrożeń. W przypadku większej liczby bezpiecznych gospodarstw Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo wyłonienia laureatów konkursu w drodze losowania.

Listy kontrolne wraz z załącznikami należy dostarczyć do Placówki KRUS w Bolesławcu osobiście lub drogą pocztową w terminie do 16.04.2021r. 

Wręczenie nagród nastąpi 21 kwietnia 2021r. w siedzibie Placówki KRUS w Bolesławcu, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu zwycięzców o tym fakcie.

W załączeniu:

Anna Krystyniak