W tym roku szkolnym, po raz pierwszy, uczniowie z klas drugich szkół podstawowych województwa dolnośląskiego, zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Organizowany był on przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach realizacji Projektu Doradztwa Energetycznego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Temat pracy to „Energia z natury” (siła wiatru, słońca i wody)

Celem konkursu było promowanie postaw proekologicznych i nauka o odnawialnych źródłach energii oraz zaletach korzystania z nich. To również nauka rozwijania wrażliwości ekologicznej, kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą. Konkurs miał za zadanie dostarczyć podstawowych informacji o odnawialnych źródłach energii i ich zastosowaniu (energia słońca, wiatru czy płynącej wody), rozbudzić wśród dzieci potrzebę ochrony środowiska naturalnego i zachęcić do obserwacji zjawisk przyrodniczych. 

Na konkurs napłynęło bardzo dużo prac z całego Dolnego Śląska. Nagrodzono tylko czterech młodych artystów. Wśród laureatów znalazła się uczennica klasy II Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie – Marysia Kuczyńska. Po odbiór nagrody Marysia została zaproszona, wraz z rodzicami, do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

Jola Pańczak