• Umowa na modernizację i budowę dróg podpisana

  Umowa na modernizację i budowę dróg podpisana

  7 lutego br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Bolesławiec a firmą MARTYN-DROG Sp. z o.o. z Rząsin na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i budowa dróg w Gminie Bolesławiec na łączną kwotę 4.959.545,22 zł.

  Czytaj artykuł
 • Powstaną nowe chodniki

  Powstaną nowe chodniki

  Rozpoczynają się kolejne inwestycje drogowe, związane z budową chodnika w Kraszowicach oraz Kraśniku Dolnym. 12 grudnia podpisane zostały umowy na te zadania, a wyłonionym w postępowaniu wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

  Czytaj artykuł
 • Podpisanie umowy na budowę drogi w Golnicach

  Podpisanie umowy na budowę drogi w Golnicach

  Dziś, 30 listopada, podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. na remont drogi w miejscowości Golnice.

  Czytaj artykuł
 • Polski Ład.png

  8.680.000 zł dofinansowania dla naszej Gminy

  Gmina Bolesławiec z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie w kwocie 8.680.000 zł na Budowę budynku wielofunkcyjnego we wsi Kryszyn - Gminnego Centrum Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.

  Czytaj artykuł
 • Ikona - Informacja.png

  Odnowa Dolnośląskiej Wsi

  Niebawem na terenie wsi Bolesławice zamontowane zostanie urządzenie zabawowe w postaci zjazdu linowego z nawierzchnią bezpieczną - piaskiem oraz utwardzone zostaną płytami betonowymi kolejne dojścia do placu zabaw. Zagospodarowany zostanie także teren rekreacyjno-sportowy w postaci nasadzeń drzew, krzewów i traw ozdobnych.

  Czytaj artykuł
 • Polski Ład.png

  Dofinansowanie na modernizację siedziby Urzędu Gminy

  W ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Bolesławiec uzyskała dofinansowanie w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja zabytkowego budynku siedziby urzędu gminy w Bolesławcu – etap I”.

  Czytaj artykuł
 • Polski Ład.png

  Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bolesławiec

  W dniu dzisiejszym, 9 marca, podpisana została umowa dla zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec” w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

  Czytaj artykuł
 • Polski Ład

  Umowa na rozbudowę szkoły w Dąbrowie Bolesławieckiej podpisana

  W dniu dzisiejszym podpisana została umowa dla zadania „Rozbudowa szkoły we wsi Dąbrowa Bolesławiecka” w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość zadania to kwota 4.297.620 zł, a planowany termin zakończenia jego realizacji to 2 września 2024 r.

  Czytaj artykuł
 • Polski Ład

  Ruszyły prace przy rozbudowie OSP Trzebień

  Na początku maja bieżącego roku podpisana została umowa dla zadania „Rozbudowa budynku OSP we wsi Trzebień i zakup samochodu strażackiego”. Plac budowy przekazano w połowie maja 2022 roku i ruszyły roboty budowlane. Wykonawcą robót jest Zakład Ogólnobudowlany „Rogalski” Artur Rogalski z siedzibą w Bolesławcu. Całkowita wartość zadania to kwota 3.758.880 złotych.

  Czytaj artykuł
 • Podpisano umowę na rozbudowę budynku OSP Trzebień i zakup samochodu strażackiego

  Podpisano umowę na rozbudowę budynku OSP Trzebień i zakup samochodu strażackiego

  6 maja podpisana została umowa na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku OSP we wsi Trzebień i zakup samochodu strażackiego”.

  Czytaj artykuł