Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansował budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Nowa Wieś i Lipiany.

www.wfosigw.wroclaw.pl

Wartość przedsięwzięcia (netto) – 3 200 000 zł

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

  • Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu - 680 000 zł
  • Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu - 340 000 zł