Uroczystość Wszystkich Świętych, którą obchodzimy co roku 1 listopada, kieruje nasze myśli w stronę poprzednich pokoleń ludzi, którzy poprzez swoje życie zasłużyli na niebo. Niektórych spośród nich Kościół katolicki ogłosił świętymi, aby byli dla innych ludzi przykładem postępowania. W ciągu minionych 2000 lat chrześcijaństwa takich postaci było bardzo wiele. Reprezentują oni różne zawody i różne grupy wiekowe. Są wśród nich dzieci, dorośli, mężczyźni i kobiety, królowe i służące, żołnierze i kapłani, uczniowie i niewykształceni pastuszkowie. Jednak łączy ich gorące pragnienie bycia świętymi. Ich życie pokazuje, że świętość jest możliwa dla każdego człowieka. Warto więc poznawać świętych, aby byli dla nas wzorem.

Taki cel przyświecał organizatorom Balu Wszystkich Świętych w Kraśniku Dolnym. Organizacja całego przedsięwzięcia została przeprowadzona z rozmachem i na szeroką skalę. Została nawiązana współpraca ze Szkołą Podstawową w Kraśniku Dolnym, z księdzem proboszczem Romanem Boreckim, z księdzem Damianem Ziembikiewiczem, z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu,  z instruktorem w Domu Ludowym w Kraśniku Dolnym, z sołtysem Wacławem Gardyńskim i komitetem organizacyjnym, w skład którego wchodzą Panie z Kraśnika Dolnego i okolicznych wsi.

W szkole został zorganizowany konkurs plastyczny na temat „Święty”. Uczniowie mieli wykonać obrazek wybranego świętego oraz przygotować stroje, w których pojawią się na balu. Rozstrzygnięcie konkursów i wytypowanie zwycięzców dokonało się w trakcie balu.

28 października wszystko było już dopięte na ostatni guzik. W Domu Ludowym w Kraśniku Dolnym uczestnicy balu mogli podziwiać galerię prac plastycznych uczniów, wyeksponowaną w holu przy wejściu głównym. Udekorowana odpowiednio sala nastrajała od razu do dobrej zabawy. Z ustawionego w holu bufetu dolatywały smakowite zapachy kanapek i ciasta, a wysokiej jakości sprzęt nagłaśniający użyczony przez pana Pawła Kindzierskiego dawał gwarancję właściwego przekazu słownego i muzycznego. Ale najbardziej dopisali sami uczestnicy, których było prawie 100, w strojach  i dobrych humorach. To wszystko sprawiło, że zabawa była przednia, a dwugodzinny czas balu przeminął bardzo szybko.

Oczywiście duży w tym udział mieli prowadzący poszczególne punkty bogatego i starannie opracowanego scenariusza. Był czas i na modlitwę różańcową, której przewodniczył ksiądz proboszcz, i na różnorodne tańce i zabawy, takie jak taniec belgijski, czy też Zama Zama. Dużo śmiechu było przy przedstawieniu imienia świętego, jakiego się reprezentowało strojem. Każdy uczestnik miał to zrobić za pomocą sylabizowania imienia tego świętego oraz jakiś gestów. W trakcie balu wręczone zostały także nagrody za najlepsze prace plastyczne oraz wybrano Świętego i Świętą Balu w najbardziej oryginalnych strojach.

W konkursie plastycznym , w młodszej grupie wiekowej kl. I – III - pierwsze miejsce zajęła Roksana Borzyszkowska,  drugie – Oliwia Greniuk,  a trzecie – Łukasz Decyk. W grupie starszej  kl. IV – VI, zwycieżyła Gabriela Mierzwa, pokonując Elizę Różnicką i Gabrysię Smusz. W konkursie na najoryginalniejszy strój Świętej postaci zwyciężyli - Kornelia Szostok i Patryk Miżdal.

Dużo emocji wzbudził także Quiz, przeprowadzony przez katechetę Jacka Rozpędowskiego. I choć pytania, które padały nie należały do najłatwiejszych, to jednak uczestnicy tej konkurencji stanęli na wysokości zadania i wykazali się dobrą znajomością poszczególnych świętych.

Na zakończenie balu organizatorzy wyrazili swoją wdzięczność tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej zabawy. Następnie wszyscy obecni zaśpiewali wspólnie ulubioną pieśń świętego Jana Pawła II „Barkę”. I tak właśnie zakończył się pierwszy Bal Wszystkich Świętych w Kraśniku Dolnym. Pozostały zdjęcia, wspomnienia uczestników, komentarze na facebooku oraz nadzieja, że w następnych latach to niezwykłe wydarzenie będzie kontynuowane w  co raz to liczniejszym gronie.

Organizatorzy serdeczne dziękują Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym - Krystynie  Myszkun, katechecie – Panu Jackowi Rozpędowskiemu, Księdzu Proboszczowi Romanowi Boreckiemu, Księdzu Damianowi Ziembikiewiczowi, Pawłowi Kindzierskiemu. Dziękujemy również sponsorom Balu Wszystkich Świętych, a są to  Jan Cołokodzi, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie oraz Sołtys Kraśnika Dolnego - Wacław Gardyński.

Małgorzata Malinowska, Jacek Rozpędowski