Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci Edwarda Krawczewskiego – wieloletniego Kierownika i instruktora Gminnego Zespołu Pieśni i Tańca „Jutrzenka”.

Edward Krawczewski związany był z naszą Gminą od lat. Wszyscy ceniliśmy go za wszechstronny talent, ale także uśmiech i życzliwość, którymi obdarzał każdego, kto stanął na jego drodze – czy to prywatnej, czy zawodowej. Wiecznie zaangażowany społecznie, zawsze chętny do współpracy – takiego Go zapamiętamy.

Od 1 stycznia 2008 r. do 30 listopada 2014 r. był Kierownikiem „Jutrzenki”, z którą związał swoje życie. W 2017 roku gościł na jubileuszu 70-lecie istnienia Zespołu.

Edward Krawczewski 2 kwietnia skończyłby 79 lat. Niestety, nie będzie nam dane złożyć Mu z tej okazji życzeń. 

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.