Konkurs organizowany jest z inicjatywy Małżonki Prezydenta RP. W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polega m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnychwartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet, czy pielęgnowaniu historii otoczenia.

Etap wojewódzki odbędzie się w formule on-line, natomiast etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.

Zainicjowane przez Małżonkę Prezydenta RP wydarzenie pozwoli na zaprezentowanie i przybliżenie aktywnej działalności, osiągnięć oraz potencjału Kół Gospodyń Wiejskich, dlatego tak ważne jest, aby informacja o konkursie dotarła do jak największej liczby Kół Gospodyń Wiejskich.

DUW

Regulamin Konkursu [PDFRegulamin Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezyde -.pdf (2,97MB)]

Załącznik do Regulaminu [PDFZał. nr 1 do Regulaminu_Karta zgłoszeniowa(1).pdf (377,98KB)]

konkurs_material-informacyjny.jpeg