Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraśniku Dolnym.

Informujemy, że w dniu 16 maja 2022 r. Wójt Gminy Bolesławiec ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym. Oferty mogą być składane do Urzędu Gminy Bolesławiec do dnia 31 maja 2022 r.  

Szczegółowe informacje o ww. konkursach zostały umieszczone w BIP Urzędu Gminy Bolesławiec w zakładce Jednostki Organizacyjne - Gminny Zakład Obsługi Szkół - Nabory i konkursy na wolne stanowiska.

Iwona Przybylska