24 października zapisał się w sercach i pamięci pierwszoklasistów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie w sposób szczególny. W bardzo uroczystej atmosferze odbyło się bowiem pasowanie na ucznia.

Na wstępie głos zabrał dyrektor szkoły - Dariusz Kunaszko, który przywitał przybyłych gości. W ciepłych słowach zwrócił się również do uczniów klasy Ia i klasy Ib podkreślając, że uroczystość poprzedzona była kilkutygodniowymi przygotowaniami. W czasie ich trwania pierwszoklasiści nie tylko uczyli się piosenek i tekstów, które zaprezentowali podczas występu, ale przede wszystkim uczyli się, co znaczy być dobrym uczniem. Kształtowali postawę właściwego zachowania się podczas zajęć lekcyjnych i przerw. Zdobywali wiedzę na temat właściwych relacji ułatwiających integracje rówieśników i funkcjonowanie w szkole. Poznali wszystkich pracowników szkoły i nauczyli się szanować ich pracę.

Następnie zaprezentowały się obie kasy pierwsze. Podczas "programu telewizyjnego" przygotowanego przez „Szkolną Lokalną Telewizję” dzieci mogły wykazać się wiedzą na temat naszej ojczyzny i szkoły, znajomością „savoir vivre”, sprawnością fizyczną i odpornością na „szkolne wirusy”.

Mali aktorzy zachwycili swą postawą pełną zaangażowania. Odważnie bez cienia tremy recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Sprawnie wykonywali wszystkie ćwiczenia, bez najmniejszej trudności zaliczając kolejne testy sprawnościowe.

Tym samym potwierdziły gotowość by złożyć uroczyste ślubowanie. W obecności pocztu sztandarowego wygłosili następujące słowa: „Ślubuję być dobrym Polakiem; Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, Pilnie uczyć się i rozwijać swoje talenty. Starać się być dobrym kolegą, Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”. Po złożeniu ślubowania dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia „zaczarowanym ołówkiem”, wręczył pamiątkowe dyplomy oraz plakietki. Życzył wszystkim uczniom sukcesów w nauce.

Następnie dzieci zwróciły się do swoich rodziców z prośbą, by ci z miłością i troską wspierali je na nowej, trudnej drodze wzrastania, by zawsze akceptowali je takimi, jakie są. Na prośbę tę wszyscy rodzice odpowiedzieli następującymi słowami: „Będę się starać słuchać uważnie, o czym mówi moje dziecko. Pamiętać, że każde dziecko uczy się na błędach. Doceniać w dziecku to, co w nim najlepsze. Przytulać je często. Cieszyć się jego dzieciństwem. Ślubujemy”.

Po uroczystości uczniowie otrzymali drobne upominki i udali się na słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców, bez pomocy których to wydarzenie nie miałoby takiego wydźwięku. To oni zadbali o to, aby stoły pięknie wyglądały, by rożki obfitości usatysfakcjonowały każdego z obdarowanych a cała uroczystość przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze. To dzięki ich poświeceniu i zaangażowaniu mogliśmy się cieszyć tym wspaniałym dniem.

Swój niezapomniany charakter ten dzień zyskał również dzięki pomocy pracowników administracji i obsługi naszej szkoły. To oni wspierali swoją pracą zarówno rodziców, jak i przygotowujące uroczystość panie Beatę Chmielik i Izabelę Rydzak.

Obie wychowawczynie zatroszczyły się o odpowiednią oprawę uroczystości. Przygotowały uczniów do występu oraz postarały się, aby sala gimnastyczna szkoły zamieniła się w scenę.

Podniosły charakter temu wydarzeniu nadali przybyli na tę uroczystość goście: Zastępca Wójta Gminy - Roman Jaworski, Przewodniczący do Spraw Oświaty - Henryk Borucki, Ksiądz Proboszcz Ludwik Maciak, Radna Gminy Bolesławiec - Grażyna Łucka, Sołtys wsi Łaziska - Joanna Łucka, Przewodnicząca Rady Rodziców – Katarzyna Rzepka, Wiceprzewodniczący Rady Rodziców – Rafał Janiec, Rodzice, Nauczyciele oraz uczniowie szkoły.

Beata Chmielik