W związku z napływającymi do Urzędu Gminy Bolesławiec sygnałami o problemach z doręczaniem nadawanej przez urząd korespondencji, uprzejmie informujemy, że wszelka korespondencja dotycząca wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na rok 2021, jak również zawiadomienia o aktualnej wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami, zostały wysłane przez tutejszy urząd z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie opóźnienia oraz sposób doręczania korespondencji leży po stronie operatora pocztowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za korespondencję odebraną uważa się również korespondencję awizowaną. W związku z powyższym, prosi się adresatów wyżej wymienionej korespondencji o sprawdzenie czy taką korespondencja została już Państwu doręczona. W przeciwnym wypadku prosimy o kontakt z tutejszym urzędem, celem wyjaśnienia niniejszej sytuacji i tym samym uniknięcia narażenia się na ponoszenie dodatkowych kosztów w postaci odsetek za zwłokę, oraz ewentualnych kosztów upomnienia.

Barbara Robak