Prawie w każdym gospodarstwie (zakładzie rolnym oraz gospodarstwie indywidualnym) jako środek transportu oraz do napędu maszyn jest używany ciągnik rolniczy.

Oto kilka uwag dotyczących bezpieczeństwa jego obsługi:

 • obsługę można powierzyć osobie posiadającej prawo jazdy (przy korzystaniu z dróg publicznych) lub przeszkolonej do jego bezpiecznej obsługi (przy użytkowaniu w gospodarstwie – na drogach wewnętrznych i w budynkach inwentarskich),
 • w razie agregatowania z maszyną współpracującą przekazywanie napędu poprzez wał przegubowo-teleskopowy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy ma on kompletną i nieuszkodzoną osłonę,
 • agregatowanie maszyn, beczek asenizacyjnych jest dopuszczalne wyłącznie za pośrednictwem przeznaczonych do tego urządzeń (układ trzypunktowy, zaczepy transportowe i rolnicze),
 • w kabinie ciągnika w czasie jazdy i pracy nie powinien przebywać nikt inny poza traktorzystą,
 • ciągnik powinien mieć sprawne wszystkie układy, które podlegają sprawdzeniu codziennie przed jego uruchomieniem,
 • pedały hamulców powinny być stale spięte razem, 
 • stopień wejściowy do kabiny ciągnika powinien być systematycznie oczyszczany, aby zapobiec poślizgowi i upadkowi obsługującego,
 • ciągnik powinien być wyposażony w sprawną gaśnicę,
 • płyn chłodzący i paliwo należy uzupełniać tylko po wyłączeniu silnika.

Nie wolno:

 • przewozić osób na błotnikach,
 • używać ciągników bez kabin lub ram ochronnych, zwłaszcza na zboczach, gdy ich kąt pochylenia przekracza 12 stopni,
 • zjeżdżać po pochyłościach przy wyłączonym biegu lub zgaszonym silniku,
 • prowadzić ciągnika po spożyciu alkoholu,
 • pozostawiać pojazdu nie zabezpieczonego przed przypadkowym uruchomieniem.

Zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy wszystkich stacjonarnych maszyn i urządzeń należy:

 • znać instrukcję ich bezpiecznej obsługi,
 • włączać napęd tylko przy założonych wszystkich osłonach części ruchomych, ostrych i niebezpiecznie wystających,
 • włączać urządzenie elektryczne tylko po sprawdzeniu stanu izolacji przewodów zasilających i właściwego podłączenia do instalacji zasilającej.

Zabrania się podczas ruchu maszyny lub przy włączonym napędzie:

 • wykonywania prac konserwacyjno-remontowych,
 • regulacji długości łańcuchów, pasków klinowych lub płaskich,
 • dokonywania wymiany zespołów roboczych lub sit,
 • usuwania zanieczyszczeń,
 • wkładania ręki do otworów wlotowych i gardzieli, w których obracają się części robocze lub przekładnie,
 • otwieranie pokrywek montażowych lub okienek kontrolnych,
 • pobierania ręką próbek w celu sprawdzenia np. jakości śrutowania zboża,
 • zdejmowania osłon lub pokryw.

Bardzo ważną zasadą w zakresie bezpieczeństwa pracy jest zabezpieczenie (przed dostępem ludzi) pasów przenoszących napęd lub innych długich, ruchomych elementów (np.: łańcuchów, pasków klinowych) barierkami ochronnymi o wysokości 110 cm po obu stronach oraz zabezpieczenie przejść pod pędnią.

Prace wykonywane codziennie w gospodarstwach rolnych są bardzo zróżnicowane i wymagają użycia wielu narzędzi ręcznych. Narzędzia, np. grabie, grace, siekacze, sikiery, powinny znajdować się w wyznaczonych miejscach, nigdy rzucone bezładnie lub zostawione pod ścianą. Drobne narzędzia ręczne (młotki, noże, dłuta, nozyce, piłki) powinny być przechowywane w szufladzie lub w szafce. Takie narzędzia jak: siekiera, kosa, łom, widły, kilof powinny mieć swoje miejsce w oddzielnym przeznaczonym do tego pomieszczeniu (magazynku).

W gospodarstwie indywidualnym (rodzinnym) pomieszczenie to nie powinno być dostępne dla dzieci.

Niedozwolone jest:

 • wkładanie ostrych narzędzi do kieszeni (należy je przenosić w skrzynce narzędziowej)
 • używanie narzędzi uszkodzonych lub nadmiernie zużytych
 • wykonywanie robót ostrymi narzędziami w pomieszczeniu o słabym oświetleniu lub przez osoby będące pod wpływem alkoholu
 • pozostawianie ostrych narzędzi podczas przerwy w pracy bez możliwości sprawowania kontroli
 • używanie narzędzi niewłaściwe osadzonych na trzonkach lub rękojeściach albo z uszkodzonymi trzonkami
 • pozostawienie wideł skierowanych zębami do góry i grabi trzonkiem do góry
 • wykonywanie prac naprawczych z użyciem rozklepanych młotków, rozkalibrowanych kluczy płaskich, oczkowych i nasadowych, piłek ręcznych do metali z uszkodzonym brzeszczotem, piłek do drewna z wyłamanymi zębami, wideł z wyłamanymi zębami, itp.

Anna Krystyniak KRUS