Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni we Lwówku Śląskim.