13 lutego od godziny 13:00 wszystkie jednostki Gminy Bolesławiec: OSP w Brzeźniku, OSP w Ocicach, OSP w Starych Jaroszowicach oraz OSP w Trzebieniu uczestniczyły w gminnych ćwiczeniach z zakresu ratownictwa lodowego na akwenie wodnym w pobliżu miejscowości Parkoszów.

W myśl "Zasad ratownictwa wodnego w KSRG", ratownictwo lodowe jest elementem ratownictwa wodnego.

Ćwiczenia miały na celu przypomnienie i utrwalenie technik ratowniczych z zakresu ratownictwa lodowego na akwenach wodnych, jak również zapoznanie się ze sprzętem ratowniczym, wykorzystywanym podczas tego typu działań ratowniczych, będącym na wyposażeniu OSP w Trzebieniu.

Wszyscy uczestnicy ćwiczeń potwierdzili przydatność tego rodzaju ćwiczeń i wyrazili chęć uczestnictwa w tego rodzaju przedsięwzięciach w przyszłości.

Przy okazji występowania obecnej aury pogodowej, prosimy Państwa o rozwagę w pobliżu zbiorników wodnych i na lodzie - szczególnie podczas odwilży. Lód potrafi być bardzo zdradliwy, o czym świadczą statystyki wypadków śmiertelnych na lodzie, szczególnie dzieci.

OSP Trzebień