Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 9.00 dnia 10.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia 11.02.2021 r.

Prognoza na dzień 10.02.2021 r. i 11.02.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution oraz analizy danychmeteorologicznych i wyników pomiarów.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:

Prognozowane na dzień 10.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, jaworski, karkonoski, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, świdnicki, wałbrzyski, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki i złotoryjski oraz miasto: Oława i Środa Śląska.

Prognozowane na dzień 11.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: karkonoski i kłodzki oraz m. Jelenia Góra.

Szczegóły w dokumencie poniżej: