Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Bolesławiec

Wójt Gminy
Skarbnik Zastępca Wójta Sekretarz
Stanowisko ds. pozyskiania środków zewnętrznych oraz współpracy
Referat Finansowo-Budżetowy Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Referat Inwestycji i Infrastruktury Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Społecznych
Stanowisko ds. księgowości budżetowej Stanowisko ds rolnictwa i działalności gospodarczej Stanowisko ds. inwestycji i infrstruktury Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr
Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych Stanowisko ds. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury oraz zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej Stanowisko ds. dowodów osobistych i archiwum
Stanowisko ds. poboru podatków i opłat lokalnych Stanowisko ds. ochrony środowiska Stanowisko ds. budownictwa Stanowisko ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych i obrony cywilnej
Stanowisko ds. poboru i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Stanowisko ds. planowania przestrzennego Kierowca - operator maszyn specjalnych Stanowisko ds. promocji i public relations
Stanowisko ds. gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym Informatyk
Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi rady
Stanowisko ds. administracyjnych, obsługi sekretariatu i BHP