Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, w związku z aktualną sytuacja pandemiczną, wprowadził nową usługę - konsultacje online, skierowaną do wszystkich zainteresowanych możliwością uzyskania wsparcia ze środków unijnych. Są to usługi na wzór dotychczas realizowanych Mobilnych Punktów Informacji, które realizowaliśmy jeszcze do marca 2020 roku. 

W ramach nowej usługi,  pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, będzie pełnił dyżur konkretnego dnia  przez dwie godziny, dla  mieszkańców/podmiotów/instytucji z obszaru Państwa Gminy. 

Konsultacje będą możliwe za pomocą komunikatora Skype/Zoom.

Nową usługę nazwaliśmy „Godzinki z Funduszami”.

W ramach działań chcemy przesłać do Państwa informację w formie plakatu ze wskazaniem dnia i godzin pełnienia dyżuru przez konsultanta naszego Biura PIFE (planowany termin 15.02.2021r. w godz.10.00-12.00) z prośbą o rozpropagowanie go poprzez stronę www Gminy Bolesławiec, FB i innych komunikatorów społecznych aby jak najwięcej osób dowiedziało się o możliwości skorzystania z takiej formy kontaktu z naszym konsultantem PIFE.

Konsultacje są bezpłatne!

2021.02.15_PLAKAT_GMINA BOLESLAWIEC.jpeg