8 lutego 2021 r. rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli publicznych, a od 3 lutego 2021 r. trwa rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec.

Przypominamy, że w przypadku naboru do klas pierwszych, rekrutacja dotyczy tylko dzieci nie zamieszkałych w obwodzie szkoły. Natomiast w przypadku przedszkoli nie dotyczy tych dzieci, które są już wychowankami przedszkoli. 

Szczegółowe regulaminy rekrutacji zatwierdzone przez dyrektorów placówek znajdują się na stronach internetowych Zespołów Szkolno- Przedszkolnych w Bożejowicach, Brzeźniku, Kraśniku Dolnym, Kruszynie, Ocicach, Trzebieniu, Żeliszowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej. 

Barbara Majecka