We wtorkowy poranek, 14 października, cała społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie  spotkała się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Mieliśmy przyjemność gościć zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: ks Ludwik Maciak, Radna Gminy Bolesławiec - pani Grażyna Łucka, Rada Rodziców w osobach pani Agaty Samsonowicz i pana Rafała Janiec oraz obecni rodzice uczniów. Podziękowania i przemówienia autorstwa zaproszonych gości sfinalizowały gratulacje i wyrazy wdzięczności od Rady Rodziców. Po odbytym ceremoniale szkolnym zaczęła się podróż wszystkich pracowników szkoły i przedszkola.  

Zdumienie pana dyrektora, nauczycieli i pracowników obsługi było bardzo duże, gdyż każdy z nich dostał bilet podróżny i został zaproszony w podróż pociągiem. Na scenie pojawił się zawiadowca stacji, który głośnym sygnałem gwizdka dał znak do odjazdu. Wyprawa prowadziła do takich przystanków, jak: „Stacja Sprawnych Rąk i Nóg”, „Stacja Zgaduj – Zgadula” „Stacja Mądra Główka”, „Stacja Artystyczna” czy „Stacja Smakosz”.

Przyjazd do tych miejsc był zapowiadany przez kolejnego ucznia, po czym podróżni wysiadali i musieli wykonać przygotowane dla nich zadania. Wielkie brawa otrzymał pan Marek Kwaśniak, który popisał się wspaniałą umiejętnością skakania na skakance – w przód, tył, na jednej nodze, ze skrzyżowanymi nogami oraz szkolny konserwator - pan Krzysztof Sienkiewicz, który musiał zapleść warkocz i zawiązać kokardę. Pani Marzanna Gal z zamkniętymi oczami przeszła po rozłożonej na podłodze linie, a pan dyrektor - Dariusz Kunaszko odgadywał nazwy zjadanych potraw nie widząc ich.

Ostatnim etapem podróży był przystanek na „Stacji Orderów”. W tym miejscu każdy pasażer musiał wypić sok z cytryny i uśmiechnąć się. Widzowie zgodnie zdecydowali, że wszyscy podróżni wykonali swoje zadania i zasłużyli na nagrodę – „Order 166 uśmiechów”.

Podróż na długo zostanie w pamięci wszystkich pracowników szkoły, a otrzymane ordery są najbardziej wartościowym wyrazem uznania dla ich pracy oraz symbolem sympatii.

Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy II zaśpiewali piosenkę dedykowaną wszystkim pracownikom szkoły, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli samodzielnie wykonane papierowe kwiaty.

Joanna Czaplicka