Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Bolesławiec jest tradycyjnie okazją do uhonorowania tych pracowników oświaty, których praca była szczególnie twórcza. Dodatkowo Nagrodę Kuratora otrzymał Arkadiusz Kruszelnicki – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie.

Uroczystość z okazji święta pracowników oświaty rozpoczął Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski. Nie szczędził on ciepłych słów pod adresem wszystkich tych, którzy każdego dnia pracują z dziećmi i młodzieżą w gminnych szkołach.

- Ostatnie lata to okres wielu pozytywnych zmian w oświacie – mówił Wójt Andrzej Dutkowski. – To okres wielu inwestycji, ważnych decyzji i konkretnych działań. Bogata baza dydaktyczna, zapewnienie opieki przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy, budowa infrastruktury sportowej to tylko niektóre z nich. Przed gminą jeszcze sporo pracy, ponieważ zgodnie z naszym hasłem „inwestujemy w przyszłość”, inwestować chcemy właśnie w nasze dzieci i młodzież.

Działania Gminy Bolesławiec regularnie przynoszą efekty. Widać je każdego roku podczas sprawdzianu szóstoklasistów. Wynik, jaki osiągają uczniowie z gminnych szkół, od wielu lat jest wyższy od średniego wyniku w województwie. I właśnie między innymi za to swoim pracownikom podziękowali dyrektorzy placówek, którzy wręczyli Nagrody Dyrektora.

Najbardziej oczekiwanymi wyróżnieniami były Nagrody Wójt Gminy Bolesławiec. W tym roku trafiły one do Małgorzaty Cołokidzi, Krystyny Myszkun, Beaty Sasak, Joanny Jędrzejczyk, Doroty Żuk, Danuty Płocharczyk-Pryki oraz Katarzyny Matoryn. Wręczył je Wójt Gminy – Andrzej Dutkowski oraz Sekretarz Gminy – Iwona Przybylska.

Wójt Andrzej Dutkowski przekazał także Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu Arkadiuszowi Kruszelnickiemu – dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie.

Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej swoimi występami uświetnili tancerze Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej oraz wokalistki z Pracowni Wokalnej Agnieszki Orawiec.

Karolina Wieczorek