Przypominamy, że każdy rolnik, który chce odzyskać w 2021 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy, używany do produkcji rolnej, powinien złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Bolesławiec w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r., wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  • 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wnioski można pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Magdalena Wantuch