My z niego wszyscy… - pod takim hasłem dnia 26 września uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie  uczcili 75. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Czym było Państwo Podziemne? Pytanie trudne, zwłaszcza dla dzieci. Program artystyczny, który przygotowali uczniowie klasy szóstej pod kierunkiem p. Małgorzaty Hlastawy-Wojtowicz, miał być lekcją historii o tamtym jakże ważnym dla nas Polaków okresie. Najstarsi uczniowie szkoły przedstawili montaż słowno-muzyczny, poprzez który wyrazili swoje uznanie żołnierzom walczącym w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego - tym, którzy doczekali prawdy oraz oddali cześć tym, którzy odeszli już na wieczną wartę.

Szóstaki opowiedzieli historię Polskiego Podziemia, recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne. Całość dopełniła prezentacja multimedialna, przedstawiająca zdjęcia naszej ojczyzny z okresu II wojny światowej, oraz portrety ważnych postaci z tamtego okresu. Młodsi uczniowie szkoły z uwagą słuchali swoich starszych kolegów. Występ klasy szóstej odsłonił kolejną kartę historii naszej ojczyzny, zwłaszcza że Polskie Państwo Podziemne było fenomenem na skalę światową. Nigdzie indziej powstanie takiego aparatu nie miało miejsca. Dzięki takim Polakom, ich sile woli, hartowi ducha, wyjątkowej odwadze i poświęceniu powstała w okupowanym kraju sprawnie działająca, konspiracyjna, wielotysięczna organizacja, wypełniająca obowiązki władzy państwowej – ustawodawcze, organizacyjne, wojskowe i opiekuńcze. /Lech Kaczyński/.

Takie przedsięwzięcia uczą patriotyzmu i pamięci o tym co ważne, bowiem naród, który nie zna swojej historii , traci tożsamość.                                 

Małgorzata Hlastawa-Wojtowicz