Wrzesień to miesiąc początków. Zaczyna się jesień, rok szkolny, planowanie. Również w Szkole Podstawowej w Ocicach rok szkolony rozpoczął się od licznych zmian.

Pełnienie funkcji dyrektora szkoły rozpoczął pan Dariusz Wojtowicz przynosząc ze sobą nową koncepcję funkcjonowania placówki, ukierunkowaną na promocję zdrowia, budowanie pozytywnych relacji ze środowiskiem lokalnym, powrót do korzeni poprzez nacisk na wychowanie patriotyczne odnoszące się do tradycji i historii - tak lokalnej, jak i państwowej. Pierwszym krokiem ku realizacji postawionych sobie celów było Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego, w którym wzięło udział liczne grono zaproszonych gości z władz powiatu, gminy, sołectw i mieszkańców.

Następnie rozpoczęło się realizowanie założeń, związanych z koncepcją pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015. Już w pierwszym tygodniu ruszyły liczne zajęcia pozalekcyjne, które trwały by jeszcze dłużej, gdyby nie problemy dzieci z powrotem do domu.

Aktualnie w szkole, w ramach umowy z Młodzieżowym Domem Kultury w Bolesławcu, ruszyły zajęcia teatralne pod przewodnictwem uznanej instruktor i reżyser teatralnej - pani Anety Ćwieluch, którą dzielnie wspierają panie Renata Buciak i Edyta Sienkiewicz. Klasy I-III biorą udział w zajęciach z animacji teatralnej, IV- VI - w warsztatach teatralnych, kończących się przedstawieniem teatralnym.

Nawiązując współpracę z towarzystwem etnograficznym w ramach projektu rządowego Kolberg rozpoczęliśmy cykl warsztatów dotyczących historii Ocic, których częścią finałową będzie bieg terenowy nauczycieli i uczniów po Ocicach.

Jesteśmy w trakcie dopinania szczegółów spotkań z folklorem regionalnym, gdzie przedstawiciele zespołu ludowego Ocice będą brać udział w zajęciach muzycznych z uczniami szkoły, przekazując swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności.

Realizując działania, w kierunku szkoły promującej zdrowie, rozpoczęliśmy współpracę z Centrum Medyczno-Rehabilatacyjnym „Provita” pana Wiesława Słobodziana. W ramach działań profilaktycznych uczniowie będą mogli odwiedzić ośrodek i zobaczyć z bliska, na czym polega praca lekarzy i terapeutów, samemu przez chwilę stając się specjalistami w konkretnej dziedzinie.

W szkole ruszyły liczne zajęcia sportowe w ramach realizacji różnych projektów: Mały Mistrz, MultiSport, Umiem Pływać, Animator Sportu, realizacja zadań w ramach godzin MOS Bolesławiec, działającego w strukturach PCEiKK w Bolesławcu.

Nawiązaliśmy współpracę z dwoma akademiami piłkarskimi: KS Talent i Football Academy, z pomocą których rozpoczęliśmy pracę w celu założenia Uczniowskiego Klubu Sportowego, działającego przy naszej szkole. Nie wyczerpuje to naszego szerokiego wachlarza działań, jakie podjęliśmy i mimo, że wiele zadań jest wciąż na etapie dopracowań, cieszymy się z tego, co już udało się nam osiągnąć.

Dziękujemy za wszystkie objawy życzliwości i chęci pomocy od włodarzy naszej gminy zaczynając, poprzez sołectwa, Dyrektorów poszczególnych instytucji, jak i każdej prywatnej osobie.

 

Dariusz Wojtowicz