Koniec września to czas, gdy jak co roku przyłączamy się do międzynarodowej akcji odbywającej się na całym świecie. Jej celem, ważniejszym nawet niż usunięcie śmieci, jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Akcja wywodzi się z Australii, gdzie po raz pierwszy odbyła się tam w roku 1989. Kilka lat później jej idea dotarła również do Polski. Tu, pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia, co roku gromadzą się rzesze młodzieży szkolnej, harcerzy i ochotników, którym nie jest obojętny los naszej planety.

Celem tegorocznej kampanii, przebiegającej pod hasłem „Turysto! Szanuj środowisko”, jest zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego Polaka na środowisko przyrodnicze w czasie wypoczynku.

A ponieważ wszystkie decyzje, jakie podejmuje każdy z nas mają wpływ na środowisko, my postanowiliśmy zatroszczyć się o czystość w najbliższym otoczeniu. I tak 19 września w Brzeźniku cała społeczność szkolna wyruszyła w teren, aby dać dowód, że każdy z nas może się przyczynić do tego, by żyło nam się przyjemniej.

Tradycyjnie już dzieci zaopatrzone w worki i rękawice ochronne, pod opieką wychowawców, sprzątały teren wokół szkoły, przystanki autobusowe oraz drogi wzdłuż swojej miejscowości. Efekty ich pracy to pełne worki śmieci, które złożono w kontenerach przy budynku szkoły. Wszyscy uczniowie od przedszkolaków do szóstoklasistów dając przykład swym młodszym kolegom, bardzo chętnie brali udział w akcji. Swą postawą stanowili wzór godny do naśladowania, budząc tym samym sympatię mieszkańców, którzy częstowali dzieci owocami ze swoich sadów. Miejmy tylko nadzieję, że owocna praca wszystkich uczestników przyniesie też zamierzone efekty edukacyjne i w przyszłości śmieci wzdłuż naszych dróg będzie coraz mniej.

Organizatorem akcji była Anna Socha - nauczyciel przyrody.