Gmina Bolesławiec poszukuje osoby do zatrudnienia, na umowę zlecenie, w charakterze opiekuna dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żeliszowie podczas drogi dzieci:

  1. z domu do szkoły na trasie: Nowe Jaroszowice - Suszki - Żeliszów (szkoła) - wyjazd autobusu z przystanku Nowe Jaroszowice - godz. 7.00
  2. ze szkoły do domu na trasie: Żeliszów (szkoła) - Stare Jaroszowice - Suszki - Nowe Jaroszowice - wyjazd autobusu z przystanku Nowe Jaroszowice - godz. 12.25

1. Wymagania podstawowe:

  1. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne;
  2. wobec osoby nie toczy się postępowanie karne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

2. Wymagania dodatkowe

  1. wysoka kultura osobista;
  2. umiejętność nawiązywania relacji z dziećmi w wieku przedszkolnym.

3. Zadania

  1. zapewnić bezpieczne wsiadanie do autobusu i bezpieczne wysiadanie z autobusu;
  2. dopilnować porządku podczas zajmowania miejsc siedzących przez dzieci;
  3. zwracać uwagę na zachowanie uczniów podczas jazdy autobusu (w przypadku niewłaściwego zachowania uczniów informować nauczycieli ZSP w Żeliszowie);
  4. Przestrzegać zasady wsiadania i wysiadania tylko na przystankach.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Zakładem  Obsługi Szkół w Bolesławcu

Adres: Bolesławiec, ul. Teatralna 1 A, II piętro pokój 22

Tel. 75 732 22 38, e-mail: b.majecka@gminaboleslawiec.pl