Gmina Bolesławiec planuje w kolejnych latach zrealizować zadanie polegające na budowie budynku wielofunkcyjnego we wsi Kruszyn. W ramach zadania powstanie budynek, który będzie posiadał pomieszczenia techniczne, biurowe oraz do działalności artystycznej. Planuje się również wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni asfaltowej.

W związku z powyższym ogłosiliśmy nabór na składanie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na w/w zadanie. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: [LINK