Publikujemy Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim, zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne w ramach realizowanej inwestycji, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 133 obręb 0008 Kozłów, gm. Bolesławiec.

PDFObwieszczenie PGWWP 20-01-2021.pdf (708,48KB)