Szczęśliwie udało się już zakończyć pierwszy etap prac przy Perle Żeliszowa. Etap ten, ze względu na pozyskane środki, skupił się na najistotniejszych pracach remontowych przy konstrukcji dachu budynku.

Zachodnia część dachu, czyli ta od strony cmentarza, jest w pełni wyremontowana. Wieniec spiął pękające mury, sypiące się gzymsy zostały uzupełnione i przemurowane, drewniana konstrukcja dachu w całości odtworzona, pokryta folią paroprzepuszczalną i nową dachówką przeznaczoną do krycia obiektów zabytkowych (posiadającą celowe odmiany kolorystyczne, dające wrażenie starości). Można powiedzieć, że te prace "złapały" konstrukcję budynku i zabezpieczyły dach przed zawaleniem.

W tym miesiącu zakończą się odbiory i rozliczymy zadanie, a wkrótce wystąpimy o kolejne środki na remont Perły Żeliszowa. Dotychczasowe wizyty zarówno inspektora nadzoru, jak i konserwatora zabytków kończyły się pozytywnym opiniowaniem postępu robót. Mamy nadzieję, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, oraz inni dotychczasowi i przyszli partnerzy projektu będą zadowoleni i chętni do dalszej współpracy przy Perle Żeliszowa.

W.B. Korwin-Szymanowski