Jak już informowaliśmy w artykule Szczepimy się (można tam znaleźć dokładne informacje o tym, jak zapisać się na szczepienie) - ruszył Narodowy Program Szczepień.

Osoby, które wymagają zapewnienia transportu do punktu szczepień, mogą kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy, celem jego organizacji. Do Państwa dyspozycji jest numer kontaktowy - 512 814 844, na który zgłaszać się można w dni robocze między godziną 8.00 a 15.00.

Transport taki powinien być przeznaczony dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
  • mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Małgorzata Wdowińska